Droogtestuwen


De aanleg van stuwen is het natuurlijke vervolg op de succesvolle actie van de duikerafsluiters, waar ruim 150 agrariërs aan mee deden. De opblaasbare ballen, die duikers in sloten afsluiten, zorgen ervoor dat boeren regenwater lokaal kunnen vasthouden in de kavelsloot. In tegenstelling tot de duikerafsluiter houden droogtestuwen water vast in waterschapssloten/leggerwatergangen en is tegelijk een beperkte afvoer mogelijk mocht dit nodig zijn. Op deze manier is flexibel en stuurbaar peilbeheer mogelijk, waarmee rekening gehouden kan worden met de omstandigheden in het gebied en de seizoenen.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met gebiedsmakelaar Daniël Nieuwenhuis.

Telefoon: 06-53569605

E-mail: watervasthouden@wrij.nl