Duikerafsluiters


Water vasthouden; Hoe, wat, waarom?

We hebben meerdere extreem droge zomers achter de rug. Daarom is belangrijk zoveel mogelijk water de grond in de krijgen. Elke druppel telt! Het waterschap houdt het water in beken en sloten zo lang mogelijk vast met (tijdelijke) stuwen. we hebben jouw hulp ook nodig! Vraag bij het waterschap een afsluiter aan voor de duiker(s) op jouw perceel. Zo kan ook bij jou zoveel mogelijk water de grond in.

Mee doen?

Kansrijke plekken

uitsnede kaart zoekgebieden

Elke druppel water in de bodem telt. Echter er zijn meer en minder geschikte gebieden voor het effectief vasthouden van water. Met name de (hogere) zandgronden zijn geschikt om water in de bodem te laten infiltreren. Daar is het ook het hardst nodig. Op bovenstaande kaart kunt u zien welke gebieden volgens ons meer en minder geschikt zijn.

Afsluiter aanvragen

duikerafsluiter

Wilt u een duikerafsluiter ontvangen of wilt u advies over te nemen maatregelen? Neem dan contact op met Jan Nijen Es via watervasthouden@wrij.nl

Melden maatregelen

Laat het ons weten als u een duiker heeft afgesloten of een andere maatregel heeft genomen om het water zoveel mogelijk in de grond te laten trekken. Zo krijgen wij een goed overzicht.

Afsluiter plaatsen

Daniël Nieuwenhuis laat zien hoe je een afsluiter in de duiker plaatst.

Nieuws uit dit project

Dashboard Weer en water

Via onderstaand Dashboard Weer en Water kunt u zien waar maatregelen zijn genomen om infiltratie (het in de bodem brengen van water) van regen in de bodem te bevorderen. Ook vindt u hier informatie over actuele (grond)waterstanden.