Duikerafsluiters; elke druppel de grond in


Water vasthouden; Hoe, wat, waarom?

Het is momenteel zo droog dat het belangrijk is elke druppel die er valt de grond in te krijgen. Het waterschap voert, via het peilbeheer, zo weinig mogelijk water af naar de grote rivieren en houdt zo zoveel mogelijk water vast in het gebied. Naast het waterschap zijn er meer partijen die, direct of indirect, invloed kunnen uitoefenen op de hoeveelheid water die in de grond kan zakken.

Daarom vraagt het waterschap gemeenten, terrein beherende organisaties, drinkwaterbedrijf Vitens, agrariërs en particuliere grondeigenaren om de infiltratie de komende maanden zoveel mogelijk te bevorderen door bijvoorbeeld drainages af te doppen, de bodem zoveel mogelijk open te maken (of te houden) en duikers dicht te zetten. Voor eigenaren die geen afsluitmiddelen voor handen hebben, stelt het waterschap duikerafsluiters beschikbaar.

Mee doen?

Kansrijke plekken

uitsnede kaart zoekgebieden

Elke druppel water in de bodem telt. Echter er zijn meer en minder geschikte gebieden voor het effectief vasthouden van water. Op bovenstaande kaart kunt u zien welke gebieden volgens ons meer en minder geschikt zijn.

Afsluiter aanvragen

duikerafsluiter

Wilt u een duikerafsluiter ontvangen of wilt u advies over te nemen maatregelen? Neem dan contact op met Daniël Nieuwenhuis via nummer 0314 369561 of via d.nieuwenhuis@wrij.nl .

Melden maatregelen

Laat het ons weten als u een duiker heeft afgesloten of een andere maatregel heeft genomen om het water zoveel mogelijk in de grond te laten trekken. Zo krijgen wij een goed overzicht.

Afsluiter plaatsen

Daniël Nieuwenhuis laat zien hoe je een afsluiter in de duiker plaatst.

Nieuws uit dit project

Dashboard Weer en water

Via onderstaand Dashboard Weer en Water kunt u zien waar maatregelen zijn genomen om infiltratie van regen in de bodem te bevorderen. Ook vindt u hier informatie over actuele grondwaterstanden.