Aanhoudende droogte, waterschap blijft alert

Gepubliceerd op 2 juli 2018

Het blijft aanhoudend droog in Nederland. Ook voor de komende weken wordt weinig tot geen neerslag verwacht. De Achterhoek behoort zelfs tot een van de droogste gebieden in Nederland. In het beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel doen zich nog geen grote problemen voor. Wel wordt de droogte steeds zichtbaarder en neemt het waterschap de nodige maatregelen.

beregenen voor web (fot: Ivo Hutten)

Beregenen

Het waterschap controleert verscherpt op het onttrekken van oppervlaktewater. Oppervlaktewater mag onttrokken worden zolang er nog water over de eerstvolgende stuw gaat en mits de onttrekking is gemeld bij en/of vergund door het waterschap. Veel beken zijn inmiddels afvoerloos geworden. Daar mag dus geen water meer uit onttrokken worden. Voor gemelde en/of vergunde grondwateronttrekkingen gelden momenteel geen aanvullende beperkingen.

Koelen bruggen

Door de hoge temperaturen zetten de stalen brugdelen van de ophaalbruggen over de Oude IJssel uit. Om te voorkomen van bediening van de bruggen niet meer mogelijk is worden de bruggen bij Hoog en Laag Keppel sinds afgelopen weekeinde gekoeld met koeler oppervlaktewater. Mogelijk worden komende week nog meer bruggen gekoeld.

Lengtebeperking sluis Doesburg

In verband met de dalende waterstand op de Gelderse IJssel worden vanaf dinsdag 3 juli in de sluis bij Doesburg geen schepen geschut langer dan 55 meter. Dit is om schade aan sluis en schepen te beperken

Vissen en watervogels

De watertemperatuur van beken en sloten loopt verder op. In warmer water zit minder zuurstof. Dit kan vissen fataal worden. Door de hoge temperatuur neemt ook de kans op andere waterkwaliteitsproblemen, zoals blauwalg en botulisme, toe. Check voordat u gaat zwemmen de waterkwaliteit van de officiële zwemwaterlocaties op www.zwemwater.nl. Ziet u ergens dode vissen of watervogels? Meld het bij het waterschap.