Blijf komende maand zuinig met water.

Gepubliceerd op 13 augustus 2018

Kort douchen, geen drinkwater gebruiken voor het sproeien van de tuin en de vaatwasser pas (Programmatische Aanpak Stikstof) aanzetten als hij vol is. Provincie Gelderland, waterbedrijf Vitens (drinkwaterbedrijf) en de Gelderse waterschappen roepen mensen op om ook de komende maand zuinig te blijven met water. Ondanks de recente regen blijft het watertekort onverminderd groot. ‘Na een paar buien sta je minder stil bij het watertekort, maar de extreem lage grondwaterstand is niet met een week regen verholpen.’ aldus Gelders gedeputeerde Josan Meijers.

In Gelderland maken we voor ons drinkwater gebruik van grondwater. Door de weinige regen en het hoge gebruik hebben we de afgelopen tijd een aanslag gepleegd op onze reserves. Momenteel gebruiken mensen dertig procent meer drinkwater dan normaal. Vitens (drinkwaterbedrijf) hoopt dat er door de regen minder tuinen gesproeid worden. Om het grondwatertekort echt op te lossen zijn 200 dagen met regen nodig.

‘Ja, er blijft water uit de kraan komen, maar bij aanhoudende droogte moeten we echt bewuster en zuiniger met ons drinkwater omgaan om de grondwatervoorraden op peil te houden. Boeren mogen niet sproeien waardoor een deel van de oogst dreigt te mislukken en natuurgebieden lopen ernstige schade op. Laten we daarom solidair zijn en allemaal zuinig aan doen.’ aldus Jelle Hannema van Vitens.

Verboden waterschappen blijven van kracht
Dat een paar buien de problemen niet oplossen blijkt ook uit de aanhoudende droogtemaatregelen van Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rivierenland en Waterschap Rijn en IJssel. Ondanks de regen blijft er een verbod van kracht op het onttrekken oppervlaktewater. Waterschap Rijn en IJssel heeft daarbij een verbod ingesteld op het onttrekken van grondwater rond drie kwetsbare natuurgebieden.

‘De gevolgen van deze droogte kunnen nog lang merkbaar zijn. Als de winter ook droog blijft komen we volgend voorjaar echt in de problemen. Dan kan de grondwaterstand zich niet herstellen.’ Aldus Frank Wissink, heemraad van Waterschap Rijn en IJssel.

Lessen trekken
Deze droogte toont aan hoe belangrijk ons water en drinkwater is. We moeten er zorgvuldig mee omgaan. Gedeputeerde Meijers: ‘Het is belangrijk dat we zowel op landelijk als regionaal niveau straks goed evalueren. We waren goed voorbereid, maar toch moeten we kijken hoe we ons in Nederland en Europa nog beter aan kunnen passen aan het veranderende klimaat.’

Als je de kraan aan zet, denk dan even na over waar het water vandaan komt. We moeten er nog lang mee vooruit. Meer tips over zuinig omgaan met water, zijn te vinden op de site van Vitens (LINK https://www.vitens.nl/warmte)


Bekijk ook de informatiepagina over droogte