Zoeken

Resultaten van duikerafsluiters en boerenstuwen zichtbaar

Gepubliceerd op 14 oktober 2020

Sinds december 2018 hebben ruim 150 grondeigenaren zich gemeld bij het Waterschap Rijn en IJssel voor een duikerafsluiter. De opblaasbare ballen, die duikers in sloten afsluiten, zorgen ervoor dat onder meer boeren regenwater lokaal kunnen vasthouden. Ook vinden er momenteel veel gesprekken plaats over de plaatsing van regelbare stuwen, hiervan zijn er inmiddels 73 geplaatst.

De eerste resultaten op perceelniveau zijn al zichtbaar. Boeren merken dat het grondwater op perceelniveau stijgt. Op het niveau van het watersysteem hebben boerenstuwen (stuwen die bediend worden door boeren) een duidelijk positief effect. Praktijkervaring wijst uit dat deze haarvaten van het watersysteem weerbaarder zijn geworden en een stukje van de oorspronkelijke sponswerking hebben teruggekregen. Dit is vooral te merken aan het snellere herstel na droge perioden.

Duikers en stuwen alleen gaan het grondwaterprobleem echter niet oplossen. Maar de maatregelen zijn lokaal zeker effectief. Ook zijn er boeren die zelf, met behulp van een houten plank, zorgen dat het water in sloten blijft staan. Enkele van deze boeren hebben hun maatregel aangemeld bij het waterschap.

Op deze website is te zien waar maatregelen zijn genomen en wordt een actueel overzicht gegeven van de  grondwaterstand in dat gebied.