Zoeken

Toelichting bij kaart geschikte gebieden

Gepubliceerd op 6 december 2018

Elke druppel water in de bodem telt. Echter er zijn meer en minder geschikte gebieden voor het effectief vasthouden van water. Op onderstaande kaart kunt u zien welke gebieden volgens ons meer en minder geschikt zijn.

kaart zoekgebieden

De minder geschikte gebieden (wit);

zijn de gebieden met van nature diepe grondwaterstand; de gestuwde gebieden (Veluwe, Lochemse Berg, Monferland), bebouwde gebieden, gebieden met kleiige ondergrond, gebieden met ondiepe keileem en gebieden in de invloedzone van de rivieren (Rijn en IJssel).

Potentie natuur (groen):

De huidige gronden met natuurfunctie GNN (provincie Gelderland) of EHS (Ecologische Hoofdstructuur, wordt ook wel nationaal natuur netwerk genoemd) (provincie Overijssel).

Potentie landbouw (geel);

Gronden met gemiddeld laagste grondwaterstand  tussen de 50 en 120 cm-mv, waar de wortelzone normaal gesproken aanspraak van het grondwater kan maken. Hier kunnen maatregelen dus veel profijt brengen

Potentie systeemherstel (bruin);

Alle overige gebieden welke geschikt zijn voor systeemherstel, waar water goed kan infiltreren.