Zoeken

EDDGI in VKA-journaal over waterbeschikbaarheid

Gepubliceerd op 24 maart 2022

Tijdens het vierde VKA-journaal, het nieuwe mediaforum van de Vruchtbare Kringloop Achterhoek, kwam het thema waterbeschikbaarheid aan bod. Naast enkele agrariërs waren ook Laurens Gerner en Daniël Nieuwenhuis (beiden Waterschap Rijn en IJssel) te gast in de uitzending vanuit het programma Elke Druppel De Grond In.

In de uitzending werd onder andere stilgestaan bij het belang van delen van inzichten mét de agrariër, om uiteindelijk gezamenlijk tot oplossingsrichtingen te komen. De grondgebruiker staat hierin centraal. Door samen met de grondeigenaar inzichten te delen, groeit de bewustwording op de vraag waar het verschil gemaakt kan worden in het voorjaar op het gebied van waterbeschikbaarheid. Niet alleen wordt er gekeken naar het grondwater of het water in de sloot, maar juist ook naar de voorraad bodemvocht. Uiteindelijk komen hier maatregelen uit voort, die ook door de deelnemers worden erkend als het meest effectief. Ook hier geldt weer: in samenspraak met de grondgebruiker.

Tenslotte is het van belang om actief met de VKA in verbinding te zijn en te blijven, om de bewustwording verder te vergroten.