Mededeling voortgang programma EDDGI

Gepubliceerd op 21 september 2022

Samen met grondbezitters houden we steeds beter water vast in de winter zodat bodemvocht en het grondwater worden aangevuld en de waterbeschikbaarheid in het voorjaar wordt vergroot. Of het herstel in de herfst en winter sneller intreedt na droge zomers. Samen bereiken we mooie resultaten!

Een aantal van deze resultaten zijn tastbaar. Denk aan het aantal geïnteresseerde deelnemers en uitgevoerde maatregelen, zoals droogtestuwen of het verondiepen van watergangen. Andere resultaten zijn minder goed zichtbaar, maar zijn wel essentieel voor het succes van het programma. Bijvoorbeeld het gezamenlijk ontwikkelen en delen van kennis en bewustwording in de verandering van de omgang met water. Maar ook het leggen van de verbinding tussen verschillende partijen en initiatieven en een goede samenwerking in het gebied.

Om ook deze resultaten onder de aandacht te brengen heeft het programmateam een tussentijdse rapportage aangeboden aan het Algemeen Bestuur van het waterschap. Bekijk de rapportage hier: https://wrij.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/01351200-bf0f-4ab2-9af8-9c33f0bfb3d3