Zoeken

Waterschap investeert 5,5 miljoen euro in 'Elke druppelde grond in'

Gepubliceerd op 24 november 2021

Het waterschap gaat 5,5 miljoen euro investeren in het vervolg van ‘Elke druppel de grond in’, als onderdeel van de nieuwe koers watervoorraadbeheer. Het waterschap werkt sinds het droge jaar 2018 actief samen met grondeigenaren en boeren om met concrete maatregelen water vast te houden in het watersysteem. In totaal zijn sinds 2018 circa 140 droogtestuwen en meer dan 150 duikerafsluiters geplaatst. De verwachting is dat dit aantal komende jaren oploopt tot in totaal 250 cq 400. Ook zijn watergangen verondiept en gedempt om het grondwater aan te vullen. Elke druppel de grond in loopt door tot en met 2027.

Zoet water: water vasthouden in Oost-Nederland

De investering is een onderdeel van Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON). Aangezien Oost-Nederland voor een groot deel op hoge zandgronden ligt is, is het bij droogte volledig afhankelijk van regenwater. Daarom investeren 67 regionale partners in ZON, waaronder vier provincies in Oost-Nederland, vier waterschappen, gemeenten, LTO(land en tuinbouw organisatie) (land en tuinbouw organisatie), natuurorganisaties en drinkwatermaatschappijen, de komende zes jaar 200 miljoen euro in maatregelen om het water nog beter vast te houden. Voor het gebied van Waterschap Rijn en IJssel gaat het om circa 20 miljoen euro in maatregelen tegen droogte en extreem weer. Het waterschap investeert zelf circa 8 miljoen euro, eenzelfde bijdrage komt van de provincie Gelderland. Het Rijk draagt 25% bij via het nationaal Deltafonds.

A89CA2B6-0697-4240-B940-10FEDA3C26A5