Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 23 maart 2018

Ons huidige watersysteem is vooral gericht op een (snelle) afvoer van water. Dit leverde lange tijd goede voorwaarden op voor agrarische bedrijven. Door klimaatverandering lopen we nu tegen de nadelen aan. Er wordt te weinig water in het gebied vastgehouden, terwijl langere periodes van droogte en hogere temperaturen elkaar steeds sneller opvolgen. Voor agrariërs betekent dit een lagere opbrengst en verlies van (beschikbare) nutriënten (voedingsstoffen voor planten, veelal stikstof en fosfaat). Door samen op te trekken vergroten we de weerbaarheid van ons werkgebied. Dat is goed voor landbouw en natuur. Ook het herstel van het watersysteem pakken we samen op, zodat na een groeiseizoen toe met een gewenste uitgangsituatie kunnen starten.