Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 25 maart 2021

Samen water vasthouden is maatwerk. In een persoonlijk gesprek over de inzichten van het landgebruik en het watersysteem komen we samen tot gewenste maatregelen.

Agrariërs kunnen via het landbouwportaal vrijblijvend een gesprek aanvragen met een adviseur namens het waterschap of LTO. (land en tuinbouw organisatie) Samen wordt bekeken welke maatregelen op welke plek het meest effectief zijn.  De adviseur is goed op de hoogte van regelgeving en subsidies en kan ondernemers hierin ontzorgen. Het doel is om zo snel mogelijk over te gaan tot het nemen van maatregelen.

De maatregelen zoals beschreven zijn bedoeld voor de haarvaten van het watersysteem, op het boerenerf. Hier liggen kansen om water vast te houden zonder dat dit ten koste gaat van het landgebruik.