Energie en grondstoffen uit afvalwater


Energie en grondstoffen uit afvalwater

Door met een nieuwe bril naar het traditionele waterzuiveringsproces te kijken, kwamen de waterschappen tot een nieuw, uniek concept: de Energiefabriek. Een slimme combinatie van bestaande en nieuwe technieken maakt het mogelijk energie te winnen uit afvalwater. Energie die de waterschappen kunnen inzetten om hun waterzuiveringen van energie te voorzien. En energie die geleverd kan worden aan burgers en bedrijven

Contact

Neem voor vragen contact op met Phillip Schyns: p.schyns@wrij.nl