Energie uit water


Het waterschap wil energieneutraal zijn in 2025 en zet daarom in op het opwekken van duurzame energie.  Energie uit zon, wind, water en vergisting (biogas) zijn allemaal opties. Voor energie uit waterkracht stelt het waterschap nu haar watergangen ter beschikking aan initiatieven van derden. Het waterschap ondersteunt met kennis en advies. Bekijk waar de kansen liggen en welke projecten er al lopen.

Contact

Wilt u een initiatief aanmelden of heeft u een vraag. Lees dan verder via onderstaande link.

Inschrijving grote stuwen voorlopig gesloten

Het waterschap heeft voor alle negen grote stuwen, weergegeven op de kansenkaart, een kandidaat gevonden. Voor deze stuwen kunnen voorlopig geen nieuwe initiatieven meer worden aangemeld. Voor de kleinere stuwen kunt u nog wel initiatieven aanmelden.

Spelregels

Lees alles over de spelregels, voorwaarden en aandachtspunten voor het realiseren van een initiatief.

Waterkracht kansenkaart

Kansenkaart energie uit waterkracht update nov 2016

Waterschap Rijn en IJssel heeft in kaart gebracht in welke beken en rivieren in de Achterhoek en Liemers de meeste energie uit waterkracht is op te wekken. Wij willen hiermee marktpartijen en particulieren de kans geven om duurzame energie op te wekken op onze eigendommen. Bij de stuw in Doesburg loopt al een traject om een waterkrachtcentrale te bouwen.  Lees verder

Nieuws en updates

Deze pagina bevat geen inhoud.

Lopende waterkracht initiatieven

Stuw Doesburg (Doesburg)

indexfoto

Watermolen Den Helder (Winterswijk)

watermolencomplex den helder