Energiekansen uit waterkracht

Gepubliceerd op 7 oktober 2016

In welke beken en rivieren is de meeste energie uit waterkracht op te wekken? Deze kennis heeft Waterschap Rijn en IJssel in kaart gebracht voor de Achterhoek en Liemers. Wij hebben hiermee marktpartijen en particulieren de kans gegeven om duurzame energie op te wekken op onze eigendommen. Het waterschap ondersteunt hen met kennis en advies.

Op alle stuwen is ingeschreven. Het waterschap is nu in gesprek met geïnteresseerde partijen.

DE INSCHRIJVING IS MOMENTEEL GESLOTEN.

Uit het onderzoek naar potentiële locaties voor energie uit waterkracht komen negen stuwen naar voren: vier in de Oude IJssel en vijf in de Berkel.

Kansenkaart energie uit waterkracht update nov 2016

Op deze locaties is er voldoende verval (hoogteverschil) en voldoende wateraanbod op lange en/of middellange termijn. Het is wellicht mogelijk om ook bij de iets kleinere stuwen in andere beken energie op te wekken. Het is aan de initiatiefnemer om af te wegen of een (al dan niet tijdelijke) installatie interessant is. Uiteraard staat voorop dat het waterschap het waterpeil en het watersysteem goed kan blijven beheren. Het waterschap blijft in alle gevallen eigenaar, vergunningverlenende en handhavende instantie van de watergangen, stuwen en naastgelegen gronden.

Oude IJssel

De vier kansrijke stuwen in de Oude IJssel zijn: Doesburg, De Pol, Ulft en Voorst. Voor deze stuwen kan een stabiele watersituatie gegarandeerd worden voor een periode van 20 jaar. Voor de Stuw Doesburg, loopt al een traject voor plaatsing van een waterkrachtinstallatie. Deze is in 2015 aanbesteed; de financiering en realisatie volgt in 2016 en 2017. De overige stuwen zijn nog “vrij”. Lees meer over stuw Doesburg elders op deze pagina.

Berkel

De kansrijke stuwen in de Berkel liggen bij Afleidingskanaal Eefde, Lochem, Haarlo, Mallem en Rekken. Voor de eerstgenoemde is een stabiele watersituatie te garanderen voor een periode van 20 jaar. Voor de overige stuwen is dit tot maximaal 10 jaar te garanderen. Dit komt omdat de Berkel momenteel in ontwikkeling is tot een klimaatbestendige en dynamische rivier, waarbij stroming en beleving belangrijke factoren zijn. Dit proces kan mogelijk leiden tot aanpassingen in het watersysteem. Of dit gaat gebeuren, en zo ja, met welk effect, is op dit moment nog niet te zeggen.

Middelgrote stuwen

Naast de hierboven genoemde initiatieven is het misschien ook mogelijk om in de overige watergangen energie op te wekken. Potentiële geschikt geachte locaties uit het onderzoek zijn watergangen met bestaande stuwen met een overlaat groter dan 3 meter (zie kaart). In overleg met het waterschap kunnen echter ook andere watergangen in beeld komen.

Als particulieren met een (tijdelijke/verwijderbare) installatie hier energie uit waterkracht willen opwekken , zal het waterschap van geval tot geval nagaan of en voor welke periode de plaatsing van een WKC mogelijk is. Uiteraard staat voorop dat het waterschap het waterpeil en het watersysteem goed kan blijven beheren.

Uitgangspunten en aandachtspunten

Energieopwekking door waterkracht wordt gerealiseerd door een waterkrachtcentrale (WKC). Hieronder verstaan we alle constructies ten behoeve van het opwekken van bruikbare energie door peilverschil en stroming in het water.