Energie- en grondstoffenfabriek


Energie- en grondstoffenfabriek

Energie en grondstoffen uit afvalwater

Door met een nieuwe bril naar het traditionele waterzuiveringsproces te kijken, kwamen de waterschappen tot een nieuw, uniek concept: de Energiefabriek. Een slimme combinatie van bestaande en nieuwe technieken maakt het mogelijk energie te winnen uit afvalwater. Energie die de waterschappen kunnen inzetten om hun waterzuiveringen van energie te voorzien. En energie die geleverd kan worden aan burgers en bedrijven.

Waarom doen we dit?

Afvalwater, daar zit energie in

Rioolwaterzuiveringen (RWZI (rioolwaterzuivering)'s) ontvangen grote hoeveelheden van een energiedrager: afvalwater. Waarom de energie die aan de ene kant binnenkomt, niet gebruiken voor de processen die aan de andere kant vragen om energie? Daarmee kunnen waterschappen in hun eigen energiebehoefte voorzien en wellicht nog overhouden voor energielevering.

Energiefabriek

Waterschappen kunnen de grootste producent van groene energie worden in Nederland. Door alle zuiveringen om te bouwen naar Energiefabrieken kunnen de waterschappen in theorie uiteindelijk zo'n 100.000 huishoudens van biogas voorzien of 200.000 auto's een jaar lang op biogas laten rijden. Op deze manier zuiveren de waterschappen niet alleen het afvalwater, maar helpen ze direct mee aan de reductie van de CO2-uitstoot.

Energiefabriek

Hoe produceren we biogas?

Het rioolwater bevat in theorie tien keer zo veel energie als nodig is voor de zuivering. Door de vervuiling uit het rioolwater te vergisten wordt jaarlijks zo'n 5.000.000m3 biogas geproduceerd.

Op vier locaties (Duiven/InnoFase, Olburgen, Etten en Holten) wordt biogas opgewekt. De productie van biogas levert ongeveer 20% van onze energiebehoefte. We produceren met dit biogas elektriciteit voor eigen gebruik maar we leveren ook een deel van het biogas aan onze omgeving. Dat doen we in Duiven door biogas te leveren aan 4PET. Ook werken we samen met Aviko in Steenderen, die het biogas van RWZI (rioolwaterzuivering) Olburgen efficiënt inzet in het productieproces.

Jongen op toiletpot

Samenwerking

Energiefabriek Olburgen is gerealiseerd in samenwerking met Waterstromen en Aviko.

Amanda vlogt

Amanda Bresser neemt een kijkje op de energiefabriek in Amersfoort, in beheer bij Waterschap Vallei & Veluwe.

Innovatieve projecten