Planning en fasering

Gepubliceerd op 28 februari 2022

Om dit project in goede banen te leiden, hanteren we onderstaande planning.

Algemene planning voor groot onderhoud

Uitvoering Onderhoud

  • Maart tot juni 2022: contractvoorbereiding en onderzoeken
  • Juni tot september 2022: aanbesteding
  • September 2022 tot medio ’24: uitvoering
  • Eind 2024: eind project

Verbeteren beheerprocessen

  • Maart 2022 tot medio 2023: implementatie verbetering beheerproces

Vernieuwen sluisdeuren Doesburg

  • Tot en met medio 2022: inspecties en berekeningen
  • Medio 2022: aanbesteding
  • 1e helft 2023: uitvoering*
  • Eind 2023: einde project

Als uit de onderzoeken blijkt dat (veel) meer dan alleen de deuren aangepast moet worden, is meer voorbereidingstijd nodig en passen we de planning aan. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk buiten het recreatieseizoen uitgevoerd zodat iedereen zo min mogelijk hinder ondervindt.