Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 28 februari 2022

Groot onderhoud Oude IJssel

We doen dit als volgt:

  • We zorgen dat we over de juiste informatie beschikken om onderhoud beter te plannen en investeringen te kunnen verantwoorden.
  • We vullen informatie over het presteren van de bruggen en sluizen aan. Dit doen we door:
    • technisch inhoudelijke inspecties uit te voeren;
    • constructieve berekeningen uit te voeren; we toetsen daarbij of de constructie bestand is tegen allerlei extremen zoals harde wind, het laten stoppen van de brugbeweging in noodgevallen, zware voertuigen, etc.;
  • We voeren groot onderhoud uit, zowel civieltechnisch als werktuigbouwkundig;
  • We onderzoeken de mogelijkheden en kosten om voorzieningen voor het afmeren van (recreatie)vaartuigen buiten en in de kolk van sluis Doesburg te realiseren.

Vernieuwen sluisdeuren Doesburg

Eerst voeren we diverse onderzoeken en berekeningen uit en zetten we begin april de sluis deels droog voor een grondige inspectie. Op basis van deze resultaten kijken we welke onderdelen moeten worden aangepast of versterkt. Vervolgens sluiten we een contract met een aannemer om de deuren te vernieuwen en andere aanpassingen rondom de sluis te doen.