Natuurlijk beekherstel Heksenlaak


Naar de projectenkaart

Natuurlijk beekherstel Heksenlaak

De Heksenlaak, gelegen in de nabije omgeving van Zwiep (in de buurt van Lochem), is een kwelbeek aan de oostzijde van de Lochemse Berg. Door de aanwezigheid van de Lochemse berg is de omgeving van de Heksenlaak een kwelrijk gebied. Mede door de goede kwaliteit van deze kwel (uittredend grondwater) wil het waterschap met partners kansen benutten voor het ontwikkelen van nieuwe natuur en versterking van bestaande natuur. Dit gebeurt door de Heksenlaak te verondiepen en natuurgebieden met elkaar te verbinden via waterlopen met ecologisch schoon en gezond water. Het resultaat is een klimaat robuust watersysteem waar ook hoger gelegen agrarische bedrijven van kunnen profiteren.

Contact

Neem voor vragen contact op met projectleider Gert-Jan Smit, g.smit@wrij.nl

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.