Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 20 juli 2020

De afgelopen jaren heeft er overleg plaatsgevonden met de aanliggende eigenaren. Samen met de grondeigenaren stellen we een gedragen inrichtingsplan op. Tevens zijn er op specifieke locaties gronden verworven. Nadat de vergunningprocedures zijn doorlopen kan het inrichtingsplan worden gerealiseerd en is het mogelijk om de Heksenlaak te verondiepen en deels te dempen en te verleggen. Door de Heksenlaak natuurlijker in te richten worden losse natuurpercelen met elkaar verbonden.