Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 20 juli 2020

De afgelopen jaren heeft er overleg plaatsgevonden met de aanliggende eigenaren en zijn grond- en hydrologische onderzoeken gedaan. De ideeën hebben vorm gekregen in een concept inrichtingsplan. Dit plan is op de publieksinformatieavond op 21 juni 2022 gepresenteerd. Er is een aanbesteding voor ingenieursdiensten gedaan en samen met het ingenieursbureau zal het concept plan naar een definitief plan uitgewerkt worden. De vergunningen worden aangevraagd, waarna de uitvoer kan beginnen.

De Heksenlaak wordt deels verondiept, gedempt en verlegd. Bij de bron in het Rammelgoor wordt de nitraat/fosfaat houdende bovenlaag afgegraven waardoor het schone kalkrijke kwelwater boven maaiveld uitkomt. De natuurpercelen worden hierdoor ecologisch sterk verbeterd. In combinatie met de aanleg van nieuwe natuur wordt op die manier het natuurlijk beekdallandschap versterkt.