Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 20 juli 2020

De afgelopen jaren heeft er overleg plaatsgevonden met de aanliggende eigenaren. Samen met de grondeigenaren wordt gewerkt aan een inrichtingsplan. Dit inrichtingsplan zal worden gepresenteerd tijdens een informatieavond voordat het plan formeel ter inzage wordt gelegd.

Daarna is het mogelijk om de Heksenlaak te verondiepen en deels te dempen en te verleggen. Maar ook bij de bron af te graven. De natuurpercelen worden hierdoor ecologisch sterk verbeterd. In combinatie met de aanleg van nieuwe natuur wordt het natuurlijk beekdallandschap versterkt.