Planning en fasering

Gepubliceerd op 20 juli 2020

Voor de uitvoering van het inrichtingsplan van de Heksenlaak streeft het waterschap er naar om eind 2020 het projectplan Waterwet te publiceren. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om te reageren op het plan. Tijdens de inzageperiode houdt het waterschap een informatiebijeenkomst.