Planning en fasering

Gepubliceerd op 20 juli 2020

Vanaf de zomer 2022 wordt samen met een ingenieursbureau het definitief ontwerp opgesteld. Hiervoor zullen de nodige onderzoeken in het veld uitgevoerd worden, zoals bijvoorbeeld het natuuronderzoek, kabels en leidingen en bodemtechnische onderzoeken. Daarna volgt het aanvragen van vergunningen en bestemmingsplan wijzigingen. Voorafgaand aan de inzageperiode houdt het waterschap nog een informatiebijeenkomst.

Volgens de planning zal in het najaar van 2023 de schop de grond ingaan en zal een aannemer het plan gaan realiseren.