Planning en fasering

Gepubliceerd op 20 juli 2020

Samen met grondeigenaren wordt gewerkt aan een inrichtingsplan. Voorafgaand aan de inzageperiode houdt het waterschap een informatiebijeenkomst.