Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 20 juli 2020

Uit onderzoek blijkt dat de Heksenlaak, ondanks de grote veranderingen ten opzichte van de natuurlijke situatie, nog steeds goede potenties heeft voor natuurontwikkeling en voor het ontwikkelen van een kwelbeek (Specifiek Ecologische Doelstelling -doelstelling Grondwaterbeek). Door de te nemen maatregelen worden natuurgronden en hoger gelegen landbouwgronden minder droogtegevoelig en gaat de Heksenlaak het benedenstrooms gelegen KRW-waterlichaam de Grote Waterleiding langer van water voorzien. Er wordt meer water vastgehouden en de natuurwaarden worden versterkt als kalkrijke kwel (uittredend grondwater) weer tot in de wortelzone kan komen.