Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 20 juli 2020

Uit onderzoek blijkt dat de Heksenlaak goede potenties heeft voor natuurontwikkeling en voor het ontwikkelen van een kwelbeek (Specifiek Ecologische Doelstelling-doelstelling Grondwaterbeek). Door de te nemen maatregelen worden natuurgronden en hoger gelegen landbouwgronden minder droogtegevoelig.

Door het afgraven van het kwelgebied en de aanleg van een nat broekbos wordt er meer water vastgehouden en kan kalkrijk kwelwater weer tot in de wortelzone komen. Op deze manier worden de natuurwaarden versterkt.