Inloopbijeenkomst Aaltense Goor op 12 december

Gepubliceerd op 23 november 2018

Waterschap Rijn en IJssel is met partners in gesprek over een gezamenlijk plan voor het Aaltense Goor en Zwarte Veen. In dit plan krijgt de natuur een impuls, wordt de landbouwstructuur verbetert en tegelijk wordt ruimte gecreëerd voor recreatief medegebruik en waterberging. De eerste resultaten van dit plan willen we u graag voorleggen tijdens een inloopavond op 12 december tussen 19.30 en 21.00 uur in 't Romienendal.

Staatsbosbeheer, LTO Noord afdeling Oost Achterhoek, gemeente Aalten, gemeente Oude IJsselstreek, provincie Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel hebben samen met de bewonerswerkgroep (vertegenwoordiging van grondeigenaren/agrariërs in het gebied) en andere belangenorganisaties (o.a. Stichting Natuur en Milieu Aalten, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en stichting Vennemarke) gewerkt aan het plan Aaltense Goor en Zwarte Veen.
Dit plan bestaat onder andere uit:

  • ontwerp (inrichtingsmaatregelen, monitoring en beheer)
  • kavelruilproces;
  • verkoop drie wooneenheden (op perceel Luiten);
  • verkenning waterkwaliteitsverbetering;

Het plan Aaltense Goor (gemeente Aalten) en Zwarte Veen (gemeente Oude IJsselstreek) is op dit moment planologisch en technisch in voorbereiding. De bedoeling is om de geplande inrichtingsmaatregelen vanaf augustus 2019 te gaan realiseren.

Inloopbijeenkomst

Op 12 december a.s. organiseert het waterschap een inloopbijeenkomst in ’t Romienendal, Aladnaweg 3 te Aalten. U bent tussen 19:30 tot 21:00 uur welkom om het plan Aaltense Goor Zwarte Veen te bekijken en om uitleg te krijgen over de verschillende onderdelen. Er zijn medewerkers van het waterschap, Staatsbosbeheer, provincie, de gemeente en de bewonersgroep om uitleg te geven en uw eventuele vragen te beantwoorden.


Trefwoorden