Bijeenkomst 30 juni 2015

Op dinsdagavond 30 juni 2015 zijn (lokale) belangenorganisaties uitgenodigd door de bewonerswerkgroep om kennis te nemen van de inrichtingsschets. Het Waterschap Rijn en IJssel en Staatsbosbeheer waren ook aanwezig.

Bekijk de terugkoppeling van de bijeenkomst op de pagina documenten.