Doe mee met een wandeling door het Zwarte Veen!

Gepubliceerd op 8 juni 2022

Voor het deelgebied Zwarte Veen is een inrichtingsplan opgesteld. De inhoud van het herinrichtingsplan voor het Zwarte Veen is gedeeld met omwonenden en geïnteresseerden tijdens een inloopbijeenkomst op 22 maart jl. in de Radstake. Uit deze inloopbijeenkomst zijn een 2-tal aanpassingen van het plan voortgekomen: een aanpassing van de wandelroute door het Zwarte Veen en het in stand houden van een doorgaande van de ruiter- en menroute door het Zwarte Veen.

Het projectteam is op dit moment bezig met het voorbereiden van de vergunningsaanvragen, namelijk een omgevingsvergunning en een projectplan waterwet. Deze vergunningsaanvragen worden, zoals gebruikelijk ter visie gelegd.

Normaliter worden gedurende de periode van ter visie legging een inloopbijeenkomst gehouden. Aangezien wij op 22 maart al een inloopbijeenkomst hebben gehouden, willen we dit niet opnieuw op dezelfde wijze doen. In plaats daarvan organiseren we een tweetal wandelingen door het gebied. Tijdens deze wandelingen kunt u kennisnemen van de tervisie liggende plannen, kunt u daarover vragen stellen en bekijken we één en ander gezamenlijk in het terrein.

Start wandelingen

Graag nodigen wij u uit voor één van deze wandelingen welke gehouden worden op:

- Donderdag 16 juni, tijdstip: 19.30 uur

- Zaterdag 18 juni, tijdstip: 09.30 uur

Locatie van verzamelen: de uitkijktoren aan de Schapendijk op de grens van het Zwarte Veen en de Vennebulten. De wandeling zal maximaal 2 uur duren.

Aanmelden

Indien uw wilt deelnemen aan één van deze wandelingen wordt u verzocht zich van tevoren aan te melden onder opgave van het aantal personen. U kunt zich aanmelden bij Gerard Horst, projectleider, via het e-mailadres g.horst@wrij.nl