Groen licht voor plannen Aaltense Goor en Zwarte Veen

Gepubliceerd op 29 januari 2015

Begin december hebben vertegenwoordigers van LTO (land en tuinbouw organisatie) Noord, Staatsbosbeheer, Provincie Gelderland, de gemeenten Aalten, de gemeente Oude IJsselstreek en Waterschap Rijn en IJssel, in het bijzijn van de Gelderse Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk, groen licht gegeven voor de verdere uitwerking van het plan van de werkgroep Aaltense Goor en Zwarte Veen. Na jarenlang discussiëren over de toekomst van het gebied is er nu overeenstemming over de gewenste inrichting bereikt. Die kwam tot stand na een intensief gebiedsproces met alle betrokken partijen. Voor meer informatie: INFOBULLETIN AGZV def (pdf, 1 MB)