Zoeken

Informatiebijeenkomst inrichtingsplan Zwarte Veen op 22 maart

Gepubliceerd op 10 maart 2022

De gemeente Oude IJsselstreek en Waterschap Rijn en IJssel zijn met grondeigenaren en direct betrokkenen in gesprek over de herinrichting van het Zwarte Veen. Voor dit gebied is een inrichtingsplan opgesteld. Graag voorzien wij u van informatie over dit inrichtingsplan tijdens een inloopbijeenkomst op:

Datum: Dinsdag 22 maart

Tijdstip: Tussen 16:00 en 20:00 uur

Locatie: De Radstake, Twente-Route 8, Heelweg

Deze bijeenkomst is tussen deze tijden vrij toegankelijk. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Medewerkers van het waterschap en de gemeente staan voor u klaar om uitleg te geven en uw vragen te beantwoorden.

Het Zwarte Veen is een onderdeel van het project ‘Aaltense Goor en Zwarte Veen’, waarin wordt samengewerkt tussen Staatsbosbeheer, LTO (land en tuinbouw organisatie) Noord afdeling Oost-Achterhoek, gemeente Aalten, gemeente Oude IJsselstreek, provincie Gelderland, Waterschap Rijn, de bewonerswerkgroep en belangenorganisaties op het gebied van natuur en milieu.