test

Gepubliceerd op 19 juli 2013

De laatste maanden is getracht om een voorkeur uit te werken voor de herinrichting van het Aaltense Goor en het Zwarte Veen. De gesprekken hierover tussen waterschap, Staatsbosbeheer, provincie Gelderland en LTO (land en tuinbouw organisatie) (Land- en Tuinbouworganisatie, Federatie Oost Achterhoek) leken echter in een impasse te komen. Naar aanleiding hiervan heeft de provincie toegezegd dat zij wil meedenken over het beschikbaar stellen van extra middelen voor kavelruil, in combinatie met het realiseren van de (gezamenlijke) doelen. LTO wil deze opening positief oppakken, omdat er voor de agrariërs in het gebied zo meer kansen zijn. Een positieve ontwikkeling dus.

Lees meer in de nieuwsbrief die wij de direct betrokkenen stuurden. De brief staat op de pagina Beschikbare documenten