Voortgang proces Aaltense Goor en Zwarte Veen

Gepubliceerd op 10 januari 2014

Uit de nieuwsbrief Baakse Beek Veengoot....

Op verzoek van de bewoners is er een bewonerswerkgroep in het leven geroepen die aangegeven heeft mee te willen denken en mee te willen sturen. Zij hebben professionele ondersteuning van een procesbegeleider, Cor Udding. Hij vertelt dat ze echt met een schone lei zijn begonnen. Door met elkaar rond de tafel te gaan zitten en door veldbezoeken is nu een gedeeld beeld ontstaan hoe het watersysteem reageert.

Richting inrichting

Op 28 november is er bestuurlijk overleg geweest. Iedereen is goed te spreken over de resultaten en over de wijze waarop het proces is verlopen. De werkgroep krijgt nu de ruimte om voor het gebied met inrichtingsplannen te komen. Op 10 december heeft de werkgroep een informatiebijeenkomst georganiseerd om de bewoners en de ondernemers bij te praten. De aanwezigen hebben hun waardering uitgesproken voor de werkzaamheden van de werkgroep.