Partners

Gepubliceerd op 7 december 2018

Wij willen het gebied in dit project betekenisvol laten meedoen. We hebben elkaar nodig om werkelijk iets voor elkaar te krijgen. Daarom worden agrariërs, omwonenden, de gemeente Aalten, LTO, de gemeente Oude IJsselstreek, ondernemers, Staatsbosbeheer, stichtingen zoals de Stichting Venneboeren bij de planvorming betrokken. De uiteindelijke inrichting is een afweging van alle belangen en zal een meerwaarde voor het gebied betekenen.

Meedenken

Verschillende belanghebbenden worden betrokken bij het plan. Heeft u het gevoel niet voldoende betrokken te zijn of wilt u uw idee of reactie delen? Neem dan contact op met het waterschap.


logo baakse beek veengoot

Meer informatie over het gebiedsproces Baakse Beek- Veengoot is te vinden op www.baaksebeek.nl