Planning en fasering

Gepubliceerd op 22 november 2019

Staatsbosbeheer, LTO Noord afdeling Oost Achterhoek, gemeente Aalten, gemeente Oude IJsselstreek, provincie Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel hebben samen met de bewonerswerkgroep (vertegenwoordiging van grondeigenaren/agrariërs in het gebied) en andere belangenorganisaties (o.a. Stichting Natuur en Milieu Aalten, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en stichting Vennemarke) gewerkt aan het plan Aaltense Goor en Zwarte Veen. Dit plan bestaat onder andere uit:

  • ontwerp (inrichtingsmaatregelen, monitoring en beheer)
  • kavelruilproces;
  • verkoop drie wooneenheden (op perceel Luiten);
  • verkenning waterkwaliteitsverbetering

Het plan Aaltense Goor (gemeente Aalten) en Zwarte Veen (gemeente Oude IJsselstreek) is op dit moment planologisch en technisch in voorbereiding. De bedoeling is om de geplande inrichtingsmaatregelen vanaf augustus 2019 te gaan realiseren.