Planning en fasering

Gepubliceerd op 22 november 2019

Staatsbosbeheer, LTO (land en tuinbouw organisatie) Noord afdeling Oost Achterhoek, gemeente Aalten, gemeente Oude IJsselstreek, provincie Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel hebben samen met de bewonerswerkgroep (vertegenwoordiging van grondeigenaren/agrariërs in het gebied) en andere belangenorganisaties (o.a. Stichting Natuur en Milieu Aalten, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en stichting Vennemarke) gewerkt aan het plan Aaltense Goor en Zwarte Veen. Dit plan bestaat onder andere uit:

  • ontwerp (inrichtingsmaatregelen, monitoring en beheer)
  • kavelruilproces;
  • verkoop drie wooneenheden (op perceel Luiten);
  • verkenning waterkwaliteitsverbetering

Wat gebeurt wanneer?

Het totale project wordt in 3 fasen uitgevoerd. Hieronder staat per fase aangegeven wat de werkzaamheden zijn.                       
 
Fase 1: Boterdijk
De werkzaamheden van deze fase zijn in 2020 afgerond.
 
Fase 2: Aaltense Goor
De werkzaamheden van deze fase zijn in 2020 afgerond.
 
Fase 3: Zwarte Veen
De verwachting is dat we in het najaar van 2022 de werkzaamheden in het Zwarte Veen gaan uitvoeren.