Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 7 december 2018

We willen onder andere kijken naar hoe het water langer vastgehouden kan worden, hoe de natuur zich verder kan ontwikkelen, hoe de landbouwstructuur zich kan verbeteren en hoe we bij kunnen dragen aan de beleving van het gebied. De uiteindelijke inrichting moet een meerwaarde voor het gebied betekenen.

Over het Aaltense Goor

Het Aaltense Goor is van oorsprong een veengebied, dat nu gebruikt wordt door kleinschalige landbouw. Je ziet hier lange smalle graslanden, omgeven door houtsingels van vooral zwarte els. De gronden zijn deels verpacht aan boeren die er meestal jongvee op hebben staan, het andere deel is hooiland. De watersalamander en bruine kikker, karekiet, wielewaal, tuinfluiter en geelgors komen hier voor. Het Zwarte Veen daarentegen heeft een heel ander karakter. De Turfwinning en het steken van heideplaggen in het verleden, hebben hier geleid tot een meer open landbouwgebied.
De karakteristieken in het gebied blijven behouden. Doordat landbouw, water, natuur, recreatie, cultuurhistorie, landschap en leefbaarheid meer op elkaar afgestemd worden, wordt het gebied nog aantrekkelijker.


Zie ook