Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 7 december 2018

Op deze pagina staat meer informatie over de manier van werken in dit project. Wat is die manier van werken en waarom is hiervoor gekozen?

Interactief gebiedsproces

In een interactief proces zijn de wensen en ideeën van verschillende partijen op tafel gekomen. Deze zijn gecombineerd met elkaar en met de bestaande opgave. Het waterschap is trekker van dit proces. Het project wordt medegefinancierd door de Provincie Gelderland.

Veel ruimte of vaag?

Door een interactief gebiedsproces hopen wij te komen tot een plan waarin zowel landbouw, water, natuur, recreatie, cultuurhistorie, landschap en leefbaarheid goed tot hun recht komen. De plannen krijgen in dit proces pas (Programmatische Aanpak Stikstof) gaandeweg vorm. Zo zorgen we ervoor dat de wensen en ideeën in het gebied zo goed mogelijk meegenomen kunnen worden in de plannen.

Baakse Beek- Veengoot

De manier van werken sluit helemaal aan bij het interactieve gebiedsproces Baakse Beek-Veengoot. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Baakse Beek- Veengoot.