Ontwerp projectplan ter inzage

Gepubliceerd op 13 juni 2016

Het ontwerp projectplan ligt ter inzage. U kunt het raadplegen via de bekendmakingen op deze website of via www.officielebekendmakingen.nl. U vindt hier ook de exacte data van de ter inzagelegging.