Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 13 juni 2016

Natuur en waterhuishouding

Op dit moment voldoet de Baakse Beek niet aan de ecologische en waterstaatskundige doelstellingen. Natuurgebieden in Gelderland moeten beter met elkaar verbonden worden (natuurnetwerken). De waterhuishouding voor de verschillende functies, zoals natuur en landbouw, diende op orde gebracht te worden zodat een optimale situatie ontstaat.

Beheer en onderhoud

Op basis van praktijkkennis en gemeten dwarsprofielen bleek dat de maaipaden en de taluds in slechte staat verkeren, op veel plekken waren zij ingezakt of weggespoeld. De onderhoudspaden waren niet veilig begaanbaar voor onderhoudsmachines. De schadeomvang maakte dit herstelwerk noodzakelijk.