Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 13 juni 2016

De Baakse Beek tussen de Batsdijk en de Kunnerij in Ziewent is natuurlijker ingericht. Dit heeft bijgedragen aan de versterking van het Gelders Natuurnetwerk (voorheen Ecologische Hoofdstructuur). Daarnaast is een wateropvanggebied gerealiseerd die bij weersextremen regenwater langer vast kan houden. Ook is er na een vrijwillige kavelruil nu sprake van verbeterde landbouwstructuur.

Natuurlijke oevers

Over in totaal 3,3 km is één zijde van de oevers natuurlijker ingericht. Dat wil zeggen dat de oevers minder steil zijn en er beekbegeleidende beplanting is aangebracht. Ook de bodem van de beek is breder gemaakt.

Nieuwe natuur en optimalisatie van het waterbeheer

Het traject Batsdijk - Kunnerij van de Baakse Beek zo ingericht dat natuurgebieden met elkaar zijn verbonden. De verbindingen zijn een onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk. De waterhuishouding is voor de verschillende functies, met naast natuur ook landbouw, geoptimaliseerd door de aanleg van een nieuwe stuw ter plaatse van de Scheiddijk. De stuw Mauribaan nabij de Batsdijk is opgeheven.

Verbeteren beheer en onderhoud

De Baakse Beek was aan weerszijden voorzien van een smal onderhoudspad. Via een kavelruil is grond verworven voor de realisatie van een doorgaand 4 meter breedspoor onderhoudspad langs de rechteroever van de beek. Het smalspoor onderhoudspad langs de linkeroever is ingericht als natuurlijke oever. Ook is de watergang gebaggerd tot de bodem van het leggerprofiel.

Struinpad

Om meer van de beek te kunnen genieten is deze toegankelijk gemaakt door een struinpad tussen de Kunnerij en de Scheidijk. Nabij de Kunnerij is een kleine parkeervoorziening aangelegd.