Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 13 juni 2016

We richten de Baakse Beek natuurlijker in. Dit draagt bij aan het versterken van het Gelders Natuurnetwerk (voorheen Ecologische Hoofdstructuur). Tevens dragen de werkzaamheden dankzij een vrijwillige kavelruil bij aan het verbeteren van de landbouwstructuur.

Natuurlijke oevers

Over in totaal 3,3 km richten we een zijde van de oevers natuurlijker in. dat wil zeggen dat de oevers minder steil worden en er wordt beek begeleidende beplanting aangebracht. Ook verbreden we de bodem van de beek.

Nieuwe natuur en optimalisatie van het waterbeheer

De Baakse Beek wordt zo ingericht dat deze natuurgebieden in Gelderland met elkaar verbindt (natuurnetwerken). De waterhuishouding wordt voor de verschillende functies (o.a. natuur en landbouw) geoptimaliseerd door de aanleg van een nieuwe stuw ter plaatse van de Scheiddijk en het opheffen van stuw Mauribaan nabij de Batsdijk.

Verbeteren beheer en onderhoud

De Baakse Beek is nu aan weerszijden voorzien van een smal onderhoudspad. Via een kavelruil is grond verworven voor een doorgaand 4 meter breedspoor onderhoudspad langs de rechteroever van de beek. Het smalspoor onderhoudspad langs de linkeroever wordt ingericht als natuurlijke oever. Ook wordt de watergang gebaggerd tot de bodem van het leggerprofiel.

Struinpad

Om straks nog meer van de beek te kunnen genieten wordt deze toegankelijk via een struinpad tussen de Kunnerij en de Scheidijk. Nabij de Kunnerij wordt een kleine parkeervoorziening aangelegd.