Actuele ontwikkelingen Heksenlaak

Gepubliceerd op 7 september 2018

De afgelopen periode zijn er door het waterschap veel gesprekken gevoerd met grondeigenaren langs de Heksenlaak. Samen met de grondeigenaren bekeken we de kansenkaart, die is opgesteld in de verkenningsfase. Gezamenlijk is gezocht naar inrichtingsmogelijkheden. De gesprekken hebben iets meer tijd gevraagd dan vooraf was voorzien. We hopen deze maand de laatste gesprekken te kunnen afronden, zodat gestart kan worden met onderzoek van de mogelijkheden en het opstellen van een conceptontwerp. Dit conceptontwerp zal eerst met de betrokken eigenaren worden gedeeld en daarna wordt het gepresenteerd aan het hele gebied.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met projectleider Gert -Jan Smit, 0345-727003, G.Smit@wrij. (Waterschap Rijn en IJssel)nl


Nieuwsbrief september 2018

Dit artikel is opgenomen in de nieuwsbrief van september 2018. Bekijk de nieuwsbrief