Hoe is het met de Berkel

Gepubliceerd op 18 december 2018

….anderhalve maand na de persleidingbreuk...

De Berkel stroomt weer. Sinds woensdag 5 december kan het water weer als vanouds door de Berkel stromen. Voor extra doorspoeling en en verversing van de Berkel wordt nog steeds water ingelaten vanuit het Twentekanaal, ook richting Zutphen. De zuurstofwaarden in de hele Berkel zijn weer op niveau en we hopen dat dat we hiermee een basis hebben voor  het ecologisch herstel. Komend jaar blijven we de ontwikkelingen op de Berkel nauwgezet volgen.

stuw Hoge Weide openzetten
Stuw Hoge Weide wordt weer open gezet

Na de reparatie van de persleiding is de Berkel bovenstrooms stuw Hoge Weide door een  baggerboot schoongemaakt. Het water in het oude baggerdepot van Rijswaterstaat, waar het restwater van FrieslandCampina en de bagger uit de Berkel is opgeslagen, infiltreert momenteel in de bodem. Zodra het depot is drooggevallen onderzoeken we de kwalieit van het achtergebleven slib. Samen met de bevoegde instanties wordt vervolgens gekeken wat er nodig is om het  materiaal te verwerken.
Het onderzoek naar de oorzaak van de persleidingbreuk loopt nog.


Alle updates

Wil je teruglezen wat er allemaal gebeurt is. Bekijk dan alle geplaatste updates.