Zoeken

Berkelconferentie 2019: groeiende samenwerking Nederland en Duitsland centraal

Gepubliceerd op 29 juli 2019

Op 8 mei 2019 werd de 8ste Berkelconferentie gehouden in het gemeentehuis van Berkelland in Borculo. Net als bij de vorige conferenties, die om het jaar plaatsvinden,  werden actuele thema’s rond de Berkel en aanliggende gemeentes gepresenteerd en besproken. Dit jaar was, naast de Stichting 3e Berkelcompagnie, het Interregproject Berkeln 2018-2020 medeorganisator. De komende jaren zullen de activiteiten, voortkomend uit dit grensoverschrijdende gemeenschappelijk project, de samenwerking rond de Berkel volop nieuwe impulsen geven.

Wat is de 3e Berkelcompagnie?

De ‘Stichting 3e Berkelcompagnie‘ heeft als doel het ontwikkelen, stimuleren en realiseren van plannen langs de Berkel. Deze moeten betrekking hebben op cultuur, cultuurhistorie, toerisme en natuur. Naast de Stichting is er een ‘Vereniging Vrienden van de 3e Berkelcompagnie‘ die de plannen van de Stichting promoot d.m.v. Berkelgerelateerde bijeenkomsten, excursies, activiteiten en publicaties. Daarnaast houdt een groep ‘Vrienden van de Berkel’ zich bezig met vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur van Waterschap Rijn en IJssel. Door alle gelederen heen is de Berkel de rode draad. De 3e Berkelcompagnie spant zich ook in om de grensoverschrijdende belangen aan Duitse en Nederlandse zijde te verbinden.

De Berkel als internationale verbinder

De Berkel verbindt de Duitse steden Coesfeld, Gescher, Stadtlohn en Vreden en aan de Nederlandse zijde de gemeenten Berkelland, Lochem en Zutphen. De geschiedenis toont dat de rivier een culturele as vormde en ook als handelsweg een belangrijke rol speelde in de historie van beide buurlanden. De Berkel als verbindend element tussen de Duitse en Nederlandse aanwonenden wint de laatste jaren steeds meer aan betekenis. Er zijn ondertussen talrijke initiatieven, plannen en acties met de verbindende Berkel als middelpunt, mede gestimuleerd door de Regionale 2016 gekregen, die aan de Duitse kant van de grens een regen van uitwisselingen tussen de gemeenschappen gebracht heeft. Als publieke evenementen trokken de jaarlijkse ‘Berkel-Aktionstage’ veel bezoekers, met vele lokale happenings en grotere verbindende activiteiten als estafettelopen, fietstochten en fotowedstrijden.

Conferentie met binnen- en buitenprogramma

De 8ste mei werd de conferentie geopend voor voorzitter Arnold Gerritsen en de burgemeesters van Berkelland en Stadtlohn. Daarna begroette onder meer heemraad Antoinet van Helvoirt de aanwezigen. ‘Water verbindt ons, we hebben allemaal een band met onze geliefde Berkel. Om een mooier en beter Berkeldal te ontwikkelen, hebben wij elkaar aan beide zijden van de grens nodig.’ De Berkel betekent ook een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, die kansen biedt in het bundelen en uitwisselen van kennis en kunde op het gebied van drie belangrijke thema’s, aldus Antoinet, zoals waterkwaliteit, de weersextremen en circulair denken en doen. ‘Wij zijn als waterschappers ook aanpakkers. Ik hoop dat er op deze drie onderwerpen vele samenwerkingen te smeden zijn in het Berkeldal. Daarbij zijn er geen grenzen wat mij betreft.’ De ochtend bevatte nog een presentatie van het Interregproject Berkeln 2018-2020 en er was aandacht voor diverse succesvolle lopende grensoverschrijdende projecten, waarvan het Berkelfestival een belangrijk onderdeel is. In de middag was er gelegenheid tot het maken van een boottocht met de Berkelzomp of deelname aan een historische stadswandeling door Borculo.

Berkeln 2018-2020

Met het Interregproject Berkeln 2018 – 2020 streven de gemeenten aan beide kanten van de grens, samen met het Waterschap Rijn en IJssel, naar de instandhouding en uitbouw van de grensoverschrijdende samenwerking. Daarbij gaat het zowel om ‘netwerken’ in het algemeen als om concrete projecten over de thema’s ‘Werk en Opleiding’, ‘Cultuur en Toerisme’, ‘Natuur, Milieu en Landschap’ en ‘Structuur en Demografie (bevolkingsleer)’. Het jaarlijkse Berkelfestival en de Berkelconferentie horen ook bij het project. De aansturing voor het meerjarige proces Berkeln 2018-2020 ligt bij Projagt gmbh in Ahaus. Voor projectvragen zijn zij bereikbaar per email: team@dieberkel.eu. Voor meer informatie over het grensoverschrijdende project: https://www.deutschland-nederland.eu/nl/project/berkeln-2018-2020-2/