Winny en Arjen van Buuren: biologisch boeren op landgoed Velhorst

Gepubliceerd op 16 december 2019

Sinds november 2018 bestieren Winny en Arjen de agrarische onderneming op landgoed Velhorst in het Berkeldal. ‘Natuurmonumenten wilde een andere richting op, met meer koppeling van natuur en landbouw. Diverse ondernemers boden een bedrijfsplan aan maar dat van ons sprak het meest aan. 'We hebben grote plannen!'. In de gezellige boerenkeuken vertelt het paar enthousiast over hun visie op biologisch en natuurinclusief boeren in dit prachtige stukje Achterhoek.

Winny en Arjen van Buuren
Arjen en Winny van Buuren

'Een gevarieerd lokaal aanbod van eigen grond'

Biologische manier van boeren

Arjen’s grootouders waren boeren, het zit in zijn genen. Arjen: ‘Ik doorliep de middelbare en hogere landbouwschool en liep stage bij een biologisch boerenbedrijf. Dat is mijn manier van boeren, wist ik. Ik vertrok naar Ierland en heb daar op kleine schaal biologisch geboerd. In 2012 kwam ik weer terug naar Nederland en startte een klein boerenbedrijf, daarginds‘  - hij wijst uit het raam naar buiten - ’ aan de andere kant van de Berkel. Toen zich deze kans voordeed op de Velhorst, hebben we ons direct gemeld. Dit was de gelegenheid om op grotere schaal – 85 hectare grond - duurzaam te boeren.’

Grote omslag

Winny heeft een heel andere achtergrond maar is minstens zo enthousiast in haar bijdrage op het bedrijf. ‘Ik was 30 jaar consultant-coach bij KPN en woon inmiddels 5 jaar in de Achterhoek. Ik vind het zo genieten hier dat ik mijn baan bij KPN heb opgezegd en parttime werk als kwaliteitsadviseur bij een woonzorgcentrum hier. De rest van de dagen werk ik op de boerderij, waar ik al doende de juiste balans vind. Arjen doet de grondbewerking, ik hou me vooral bezig met de webwinkel – bestellingen, orders en facturering - wandelingen en de PR. Het is erg leerzaam voor me, een nieuwe tak van sport. Ik heb geen moment spijt gehad van de omslag.’

Missie en verdienmodel van de Velhorst

De gezamenlijke missie van Natuurmonumenten en Velhorst is het duurzaam agrarisch beheer op Landgoed Velhorst. ‘We streven naar een positief effect op de biodiversiteit, natuur en onze producten. Daarbij willen we mensen en maatschappij betrekken, verbinden en inspireren,’ vertelt Arjen gedreven. ‘Wij willen een voorbeeldbedrijf zijn voor duurzame landbouw door het leveren van gezonde biologische producten, goede zorg voor de bodem, natuur en landschap. Daarbij hoort ook een verdienmodel met een korte keten. Samen met collega’s bieden we gezamenlijk een zo compleet mogelijk pakket lokale biologische producten aan, ook in de supermarkt van Almen. Door de tussenhandel uit te schakelen, krijgen we een hogere marge. En door de goede zorg voor de bodem, halen we een topopbrengst. Kwaliteit betaalt zich altijd uit. We verkopen aardappels, groenten, kruiden, lamsvlees, havermout en muesli van eigen grond. En vanaf 2020 willen we ook Velhorst bier, rundvlees en koolzaadolie in het assortiment opnemen.’

Vitale bodem
Bodemonderzoek door een student van Aeres Hogeschool Dronten

Vrienden van Velhorst

Om de bewoners meer te betrekken bij de onderneming en de biologische manier van boeren, heeft het ondernemende paar ‘Vrienden van Velhorst’ opgericht. Winny: ’Het is een laagdrempelige vereniging waarvan men voor 25 euro per jaar lid kan worden. Het is een groot succes want binnen 1 jaar hebben zich al125 leden aangemeld. We bieden de leden een mooi aanbod biologische producten met korting, lekkere recepten en vier keer per jaar een educatieve seizoenswandeling met een thema en gastspreker, bijvoorbeeld over de stikstofproblematiek’, licht Winny toe. ‘Zo worden mensen zich steeds meer bewust van de effecten en wat ze zelf kunnen doen door lokaal biologische producten te kopen. Niet alleen studenten en consumenten komen regelmatig op bezoek, ook vanuit de ecologie en politiek zijn er steeds meer aanvragen voor rondleidingen op het bedrijf,’ vertelt Arjen.

Vistrap
Wandeling met leden over kruidenrijk grasland bij de vistrap

Visie en inspiratie

Naast agrarisch ondernemer is Arjen docent op de Hogeschool Dronten. Bovendien kunnen studenten stage lopen op het bedrijf van Arjen en Winny. ‘Ik draag met veel plezier mijn visie over aan de studenten. Vroeger, toen ikzelf stage liep, vlogen de patrijzen je nog om de oren tijdens het maaien. Dat is verleden tijd. Nu realiseer je je hoeveel er verdwenen is qua natuur, er is zoveel minder biodiversiteit, dat hoor en merk je aan alle kanten. Daar moet echt iets aan gebeuren. We doen hier nulmetingen wat betreft insecten en akkervogels en laten bodemonderzoek uitvoeren door studenten om de effecten te meten. Op onze kleine akkerpercelen merken we het al: afgelopen voorjaar en zomer zoemde en vloog het daar.  Boeren zonder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen kan echt!’ aldus een overtuigde Arjen.

Natuurmonumenten blij met nieuwe bewoners

Udo Hassefras, gebiedsmanager Natuurmonumenten Achterhoek: "Natuurmonumenten is verheugd dat met Arjen van Buuren een echte natuurboer op Velhorst is gevestigd. De biodiversiteit is de laatste decennia schrikbarend achteruit gehold in Nederland. Ook op landgoed Velhorst. Samen met Arjen wil Natuurmonumenten de komende jaren toewerken naar herstel en versterking van de biodiversiteit die past bij het kleinschalige landschap van Velhorst en de ligging in het dal van de Berkel. Met akkerbouw op de hogere gronden en veeteelt op de lagere, nattere gronden. Aandacht voor een gezond bodemleven, variatie in akkergewassen met ruimte voor akkerkruiden en bloemrijke graslanden. We verwachten mooie resultaten door de kennis van Arjen van de biologische landbouw en onze kennis van natuur te combineren. Door Arjens verwevenheid met het onderwijs hopen we ook vele studenten en andere boeren te inspireren voor een duurzamere vorm van landbouw."