Borculo-Lochem: Start ontwerpfase

Gepubliceerd op 7 september 2018

Begin juli zijn in een overleg in de Melktap de aanbevelingen van de onderzoeksgroepen - rond de thema’s landbouw, water(peil), natuur, landschap, beleving , beheer en onderhoud - voorgelegd aan het waterschap. Dit najaar wordt in een ontwerpsessie samen met de omgeving een vertaling gemaakt van de doelen naar een ontwerp op kaart. Daarbij worden de aanbevelingen van de onderzoeksgroepen in acht genomen. Daarmee is de zogenaamde definitiefase afgerond en gaat de ontwerpfase beginnen. Via deze weg wil het waterschap de leden van de onderzoeksgroepen hartelijk danken voor hun inzet tot nu toe!

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met projectleider Gert -Jan Smit, 0345-727003, G.Smit@wrij. (Waterschap Rijn en IJssel)nl


Nieuwsbrief

Dit artikel is opgenomen in de nieuwsbrief van september 2018. Bekijk de nieuwsbrief