Gebied Stijgoord in Lochem geopend

Gepubliceerd op 16 december 2019

Op vrijdag 13 december openden wethouder Henk van Zeijts (gemeente Lochem) en heemraad Antoinet van Helvoirt-Looman (Waterschap Rijn en IJssel) samen met Peter van Waveren Hogervorst (voorzitter Stichting Marke Lochem), het gebied Stijgoord met de aanplant van een aantal fruitbomen. Het gebied wordt een unieke plek langs de Berkel bij Lochem met  een combinatie van kantorenpark, natuur en waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden).

schoppen tegen hek

Op het terrein waar eerder het openluchtzwembad Stijgoord was, ontwikkelt de gemeente kantorenpark Stijgoord. Een unieke, representatieve kantoorlocatie aan de oostkant van Lochem direct aan de Berkel. De parkzone is door de gemeente en waterschap als water en natuur stapsteen aan de Berkel ingericht, dit naar een idee van de Stichting Natuur in de Graafschap. Het gebied draagt daarmee bij aan de ecologische kwaliteit van de Berkel tussen Zutphen en de  Duitse grens bij Rekken; vandaar de naam stapsteen.

Dit terrein is kort geleden eigendom geworden van Waterschap Rijn en IJssel. Het terrein heeft tevens een functie als waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden). De kade langs de Berkel is teruggelegd en er is een verbinding gegraven naar de Berkel. Bij hoog water ligt er 1,5 hectare natuur klaar om overtollig water op te vangen. Het oude zwembad functioneert nu als bergingsvijver voor het opvangen van regenwater vanaf het kantorenpark. De nieuwe stichting Marke Lochem neemt het beheer en onderhoud van het gebied over van het waterschap. Een mooi voorbeeld van inwoners die initiatief nemen.

bomen planten
Antoinet van Helvoirt, Peter van Waveren en Henk van Zeijts planten bomen

Marke Lochem

Marke Lochem is een nieuwe stichting, opgericht door inwoners die de natuur een warm hart toedragen. Bijzonder is dat zij samen met aanwonenden waaronder ook de nieuwe bedrijven op Stijgoord, bepalen hoe het terrein beheerd en onderhouden wordt. En dat zij daarvoor de handen uit de mouwen willen steken. De stichting wil meerwaarde creëren voor dit gebied en de omgeving, biodiversiteit vergroten van  plant en dier en recreatie en educatie mogelijk maken. Marke Lochem start nu met het beheer van deze natuurstapsteen, maar breidt de activiteiten graag uit naar andere plekken in de gemeente. Het uiteindelijke doel is behoud en versterking van natuur, biodiversiteit en het landschap in de gemeente Lochem. Alles wat hieraan kan bijdragen vinden de initiatiefnemers belangrijk.  Mensen die graag als vrijwilliger willen meehelpen bij het onderhoud van dit mooie terrein, interesse hebben in de activiteiten of Marke Lochem willen sponsoren, kunnen contact opnemen door een mail te sturen naar markelochem@gmail.com