Kansen benutten rond Berkel tussen Borculo en Lochem

Gepubliceerd op 18 december 2018

Waterschap Rijn en IJssel werkt aan de opgave om de Berkel en het aangrenzende beekdal op een natuurlijker manier in te richten. Het afgelopen jaar hebben betrokken partijen vanuit en in het gebied een verkenning gestart, op zoek naar mogelijke kansrijke ontwikkelingen voor ondernemers. De zoektocht wordt nu voortgezet met de organisatie van drie ontwerpsessies. Een gezamenlijk avontuur waarbij bewoners en betrokkenen van harte worden uitgenodigd om mee te denken en mee te doen!

Samen gaan voor een plan: drie ontwerpsessies komen eraan!

Samen een ontwerp maken

Om het gebiedsproces rond de Berkel verder te begeleiden, heeft het waterschap een bureau ingeschakeld dat in nauwe samenspraak met de betrokken bewoners en ondernemers tot een gezamenlijk gedragen visie komt. Concreet betekent dat dat er in de loop van 2019 drie ontwerpsessies worden georganiseerd op locatie langs de Berkel met betrokkenen in het gebied. Wensen en ideeën worden opgehaald, wat de ingrediënten voor een gezamenlijk afgestemd ontwerp gaat opleveren.

Foto bij artikel kansen benutten ontwerpsessies voor web
Ontwerpsessies op komst

Stappen in het proces

De eerste ontwerpsessie wordt eind januari 2019 gehouden.  De tweede sessie volgt begin maart en de derde is begin april gepland. De drie sessies leiden tot een visie, die aan de betrokken partijen en beslissende instanties wordt voorgelegd. De eerste helft van 2019 belooft dus een interessante fase voor het Berkeltraject tussen Borculo en Lochem te worden. In mei wordt u in een informatiebijeenkomst geïnformeerd over de uitkomst van de ontwerpsessies.

Voor vragen kunt u terecht bij de projectleider: g.smit@wrij. (Waterschap Rijn en IJssel)nl