Lochem-Noord op drempel kavelruil

Gepubliceerd op 13 september 2018

In 2015 rondde een vertrouwenscommissie van STEVIG (Stichting Effectief Verkavelen in Gelderland) een inventarisatie af met de conclusie: Lochem Noord is klaar voor een vrijwillige kavelruil. Door de opheffing van STEVIG bleef het proces liggen. Nu pakt LTO (land en tuinbouw organisatie) Noord de draad weer op,Het liefst starten projectleiders Cor Udding en Saskia Scheer van LTO Noord dit najaar met de kavelruil.

In samenwerking met partijen als Provincie en waterschap Rijn en IJssel wordt het kavelruilproces weer opgepakt. Doelen zijn structuurverbetering voor de landbouw en voor het landschap – door een herverdeling van gronden – waarmee zowel de agrarische sector als de natuur gediend zijn.

Met elkaar om de tafel

In een verkennend overleg op 18 juli j.l. bekeken waterschap Rijn en IJssel en Cor Udding samen de zogenaamde cascokaart, waarop in diverse kleuren de landschapselementen staan aangegeven die wel en niet voor kavelruil in aanmerking komen. Deze mogelijkheden en onmogelijkheden worden meegenomen door LTO (land en tuinbouw organisatie) Noord in de kavelruilgesprekken die volgen in het gebied.

Cor Udding - LTO Noord

Lochem-Zuid ook in beweging

Het kavelruilproces ten noorden van Lochem heeft deels een relatie met wat er ten zuiden van Lochem gebeurt, rond de Berkel. Daar is een verkennend gebiedsproces gaande, waar eventueel ook gronden uitgeruild kunnen worden. Het waterschap heeft de boerderij Wesselink aangekocht om ruimte te creëren voor een vrijwillige lokale kavelruil ten behoeve van een ecologische inrichting. ‘Het is nuttig om van elkaar te weten waar we mee bezig zijn. Wellicht kunnen de twee processen gelijk op lopen of zijn er ruilacties mogelijk door relaties ten noorden en zuiden van Lochem te verbinden,’ aldus adviserend omgevingsmanager Louisa Remesal van het waterschap. Cor Udding gaf aan blij te zijn met openheid over en weer, zodat de vrijwillige ruilverkaveling ook in het grote verband zo goed mogelijk afgestemd kan worden.


Nieuwsbrief

Dit artikel is opgenomen in de nieuwsbrief van september 2018. Bekijk de nieuwsbrief