Zoeken

Molengronden: aan de slag bij de Barchemse Veengoot en Nieuwe Beek

Gepubliceerd op 6 november 2020

Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente Lochem hebben de krachten gebundeld bij de uitvoering van een project in de wijk Molengronden. Het klimaat verandert, waardoor er meer extremen in het weer optreden. De Barchemse Veengoot en Nieuwe Beek voeren het water snel af. Hierdoor ontstaat in droge periodes een watertekort, wat bij hoge temperaturen kan leiden tot problemen met de kwaliteit van het water. Maar ook extreme regenval en daarbij horende hoge waterstanden vragen aandacht.

Lage ligging

Vooral de lage ligging van een deel van de wijk Molengronden kan voor problemen zorgen bij hoog water. Om die wijk te beschermen wordt een kade aangelegd. De beken krijgen aangepaste (minder steile plas/dras-)oevers zodat het wateroppervlak en de natuurwaarden toenemen. In droge perioden houden de oevers het water beter vast, mede door het aanbrengen van een regelbare stuw die dan omhoog gezet kan worden. Deze stuw ligt in de Barchemse Veengoot vlakbij de uitstroom in de Berkel. Hier wordt ook een nieuwe voetgangersbrug aangelegd. De wandelroutes langs de watergangen en de paden achter een aantal tuinen worden verbeterd

Contact met bewoners

Sinds 31 augustus j.l. is het werk gestart in de Lochemse wijk. Jan-Willem de Jong, projectmedewerker waterschap, vertelt over de actuele stand van zaken: ‘De kade langs de Barchemse Veengoot en de Nieuwe Beek die een hoogte heeft van 12 m +NAP wordt op het schouwpad gelegd , zodat de wijk beschermd is tijdens hoogwater. We hebben voor alle 400 huishoudens meerdere inloopavonden gehouden, zodat men weet wat er speelt en waarom. We hebben bijvoorbeeld uitgelegd dat de kade zo’n 50 cm boven het maaiveld uitkomt. Met 30 huishoudens houden we steeds intensief contact, omdat zij direct bij de aanpassingen betrokken zijn. Dit zijn de huishoudens die grenzen aan de beek, waar we tijdens de uitvoering in de tuin terecht komen om technisch een goede aansluiting te maken. We krijgen positieve reacties van hen over het resultaat en de nette manier van werken door de aannemer.. De verwachte afronding van de werkzaamheden is december dit jaar.’

Luchtfoto
Een impressie van het werk vanuit de lucht.