Natuurmonumenten verkent Berkel Almen-Lochem

Gepubliceerd op 13 september 2018

Wim Goedhart gaat namens Natuurmonumenten het Berkelgebied tussen Almen en Lochem te verkennen. Dit doet Natuurmonumenten in samenspraak met de bewoners van het gebied, LTO (land en tuinbouw organisatie), het waterschap Rijn en IJssel en Rijkswaterstaat.

Wim Goedhart is als procesadviseur van Natuurmonumenten in het hele land actief en heeft 12 jaar ervaring opgedaan in Gelderland. Hij is uitgenodigd door Udo Hassefras, gebiedsmanager Achterhoek, om namens Natuurmonumenten het proces in het Berkelgebied tussen Almen en Lochem te verkennen.

Wim: ‘We zijn op zoek naar de plus op onze eigen doelen en als samenwerking meerwaarde geeft, trekken we graag samen op.’

Wim-Goedhart-Fotografie-Benno-Wonink[1]

Hoe, wat en waar?

Inmiddels ligt er een kansenkaart met ambities van ontwikkelingen die voor alle partijen kansrijk en interessant kunnen zijn. Dat is het resultaat van een bijeenkomst begin februari in het gebied, georganiseerd door LTO (land en tuinbouw organisatie), Natuurmonumenten, de gemeenten Lochem en Berkelland en Waterschap Rijn en IJssel. Vanuit de betrokken partijen, waaronder de agrarische sector, bestaat de behoefte aan regelmatige uitwisseling van informatie om op de hoogte te blijven van de actuele stand van zaken. Ook Natuurmonumenten is gebaat bij openheid en duidelijkheid. ‘Voor ons is transparantie en een tijdspad van belang. Waar, wanneer en wat kunnen we bijdragen in het proces, rond de inhoudelijke ambities die we zelf hebben?’

Natuurmonumenten volgt

De samenwerking kan per locatie verschillen. ‘Op eigen terrein zet Natuurmonumenten meestal zelf de eerste stap. Maar in dit gebied is het waterschap trekker en denken en doen we mee. We kunnen bijvoorbeeld een hydroloog en ecoloog bieden ter ondersteuning, onze contacten inzetten en expertise bieden wanneer daar behoefte aan is. Daarnaast houden we ook in beeld wat onze eigen belangen – natuur, beleving en ontsluiting, natuur- en landschapskwaliteit - en de gedeelde belangen zijn, zodat we op een goede manier ‘zaken’ kunnen doen. ‘

Denken in oplossingen

Wanneer meer partijen betrokken zijn bij een gebiedsproces, is het belangrijk om regelmatig af te stemmen. Wim: ‘Het is goed de verwachtingen naar elkaar toe open uit te spreken en duidelijkheid over de rollen- die iedereen pakt - te hebben. We moeten niet in hokjes maar in oplossingen denken. Het is een gezamenlijk zoekproces. Het waterschap is waterbeheerder en geen grondbeheerder. Door dit proces in een groter kader op te pakken, zoals het waterschap dat nu doet, kan de nieuwe inrichting en grondbeheer zo goed mogelijk afgestemd en ingepast worden in het grotere geheel .’


Nieuwsbrief

Dit artikel is opgenomen in de nieuwsbrief van september 2018. Bekijk de nieuwsbrief