Zoeken

Plan tot opwaardering passantenhaven Lochem en omgeving

Gepubliceerd op 20 mei 2020

Afgelopen april is tijdens een bestuurlijk overleg tussen de gemeente Lochem en Waterschap Rijn en IJssel besloten om een eerste verkenning te starten naar een samenwerking rond een opwaardering van de passantenhaven Lochem en omgeving, die grenst aan de Kop van Oost.

Opwaardering van de haven

De gemeente Lochem is in het gebied bij het Twentekanaal op een aantal fronten bezig met de ontwikkeling van plannen, zoals Kop van Oost, waar een industrieterrein benut zal worden voor woningbouw. Ook de versterking van recreatie in en rond de passantenhaven, een gebied dat hier aan grenst, behoort tot de wensen. Deze opwaardering van de haven en de herontwikkeling van de omgeving raakt aan de belangen die het waterschap ter plekke heeft. De passantenhaven dient namelijk als uitlaat voor overtollig water uit de Berkel en de damwanden in de haven zijn aan een opknapbeurt toe. Het waterschap onderzoekt ook of de uitlaat vergroot kan worden om meer water naar het Twentekanaal te kunnen sturen omdat weerextremen toenemen. Daarbij wordt ook de mogelijkheid van een extra waterinlaatpunt onderzocht om de Berkel en de grachten van Lochem in droge tijden beter van water te kunnen voorzien.

Gezamenlijke verkenning

Jip ten Barge, projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling van Afdeling Ruimte van de gemeente Lochem, benadrukt dat het gaat om een prille fase, waarbij eerst wordt onderzocht wat de mogelijkheden van samenwerking zijn. ‘Door samen te werken in het planontwerp kunnen ieders belangen verkend worden en kan er een toekomstbestendig en realistisch plan ontwikkeld worden. Het ontwerpproces zal, vanuit een visie op het gebied, moeten leiden tot een gedragen en financieel haalbaar planontwerp. We willen eind mei, begin juni starten met de gezamenlijke verkenning. Karel Hesselink is vanuit het waterschap betrokken bij de verkenning. ‘We hebben als gemeente en waterschap beiden wensen en opgaven in dat gebied. Daarom is het logisch om te kijken of we hierbij samen kunnen optrekken, dat is efficiënt, het kan kosten drukken en een mooi plan opleveren.’