Zoeken

Plan Stijgoord: gebundelde krachten voor meer groen, water en beleving

Gepubliceerd op 29 juli 2019

De gemeente Lochem heeft de afgelopen twee jaar het plan Stijgoord ontwikkeld, gelegen op een bedrijventerrein aan de oostzijde van Lochem, pal aan de Berkel. Bij de planvoorbereiding hebben de gemeente en het waterschap de handen ineengeslagen zodat ook de water(schaps)belangen meewogen en versterking van ruimtelijke kwaliteit en belevingswaarde plaatsvond. Door de efficiënte samenwerking, die plannen combineerde, werden kosten bespaard en kan een efficiënt beheer worden gevoerd.

Plan Stijgoord

In het Plan Stijgoord heeft het terreingedeelte achter de voormalige kade afgelopen najaar een groenbestemming gekregen. De gemeente besloot de kade landinwaarts te verleggen en de realisatie van het groen “mee te nemen” in haar project. Zo kon het buitendijks gelegen gebied voor waterdoelen worden benut. De toename van het verhard oppervlak - vanwege het te ontwikkelen stedelijk gebied - werd door de gemeente gecompenseerd op de voormalige zwembadlocatie, met de realisatie van een retentievijver. Door de gemeentelijke doelen en waterdoelen te combineren, kreeg het gebied ook een hogere belevingswaarde. Het werd recreatief aantrekkelijker gemaakt door de aanleg van wandelpaden. Het buitendijks gebied, de verlegde kade en de binnendijks gelegen bergingsvijver worden vervolgens deze zomer als één geheel in beheer en eigendom ondergebracht bij het waterschap.

NB juli 2019 - Foto Stijgoort
Huidige situatie Stijgoord
NB juli 2019 - Foto nieuwe situatie Stijgoort
Toekomstige situatie Stijgoord

Beheer en onderhoud: stichting in oprichting

De planontwikkeling op Stijgoord leidde tot een gebiedsuitbreiding van het waterschap. Projectleider Karel Hesselink (waterschap): ‘De bergingsvijver wordt samen met het buitendijks gelegen gebied beheerd en voornamelijk als structuurrijk grasland onderhouden, waar mogelijk door begrazing. Daarnaast bevinden er zich ook een poel en een boomgaard op het terrein.’ Ook wat betreft onderhoud wordt een samenwerking nagestreefd. Karel: ‘Er is namelijk een stichting in oprichting in Lochem, die het onderhoud in het hele gebied wil gaan uitvoeren. De stichting maakt hiervoor, in afstemming met het waterschap, een beheerplan. Zodra dit gereed is, gaat een groep betrokken Lochemse bewoners met een ‘natuurhart’ het gebied Stijgoord onderhouden, waarbij ook wordt gedacht aan educatie richting bezoekers. De verwachting is dat de stichting het onderhoud binnenkort op zich kan nemen. Dit is een mooi voorbeeld van een fantastisch initiatief dat door en voor burgers wordt opgepakt, ondersteund door waterschap en gemeente.’