Proeftuin Nettelhorst

Gepubliceerd op 20 mei 2020

De stuwende kracht achter burgerinitiatief ‘Proeftuin Nettelhorst’

Hans Leeflang: ‘We zijn samen verantwoordelijk, de toekomst is nu’

Hans Leeflang is geboren en getogen in Den Haag. Toen zijn pensioen naderde, besloot hij richting de Achterhoek te vertrekken, waar hij nu alweer vijf jaar woont. ‘We zijn met de gezinnen van ons beide dochters verhuisd naar het platteland en we delen samen een boerderij. Het vierde kleinkind is op komst en dat maken wij nu allemaal van dichtbij mee.’ Hans was altijd werkzaam voor ministeries, in zijn laatste baan als directeur Innovatie bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, ook in zijn nieuwe habitat (natuurlijke leefomgeving). ‘Ik heb altijd hart gehad voor ruimtelijke kwaliteit en vernieuwing.’

Gemopper over de N825

Hans was, voordat hij verhuisde, al bekend met het gebied. ‘Ik was voorzitter bij de Stichting Eo Wijers en door de driejaarlijkse ontwerpprijsvraag raakte ik betrokken bij Achterhoekse gebiedsontwikkeling. Zo leerde ik al mensen kennen voordat ik hier woonde. Eenmaal verhuisd, werd ik via via uitgenodigd bij de eerste Berkelconferentie in Zutphen. Dat hielp bij het verder inburgeren. Vervolgens werd me gevraagd om mee te denken over de dynamisering van de Berkel in het in het proces Borculo-Lochem. Daarnaast raakte ik betrokken bij de N825. Bij een bijeenkomst in de De Melktap, georganiseerd door Pak (poly aromatische koolwaterstoffen, vaak kankerverwekkende teerachtige producten) An, werd nogal gemopperd over de toename van verkeer op de Nettelhorstweg, de N825. Dat was de eerste stap richting een burgerinitiatief, dat inmiddels is uitgegroeid tot ’De Proeftuin Nettelhorst’.’ De naam verwijst naar het oude landgoed met Huis Nettelhorst, gelegen in het buurtschap Nettelhorst aan de Nettelhorsterweg.

Start Proeftuin Nettelhorst

Proeftuin Nettelhorst gaat om het hele buitengebied tussen Borculo en Lochem, waar ook de Berkel ligt, en omvat de buurtschappen Geesteren, Gelselaar, Nettelhorst, Zwiep en Zwiepse Broek, oostelijk en westelijk gelegen van de Nettelhorsterweg en de Berkel. Hans: ‘Daar waar verkeer en water stroomt.’ Hij licht verder toe: ‘Met gemopper en verzet alleen kom je er niet, het is beter er iets aan te doen richting de toekomst. Meer verkeer op de N825 houd je niet tegen, maar je kunt er wel voor zorgen dat je mee kunt denken over een vernieuwende aanpak bij de reconstructie van de provinciale weg.’ En zo ontstond in 2018 de Proeftuin Nettelhorst, een samenwerkingsverband en denktank van omwonenden, ondernemers, overheden, onderwijs en onderzoek. Samen bedenken ze slimme maatregelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en duurzaamheid op en rond de N825.

Breed blijven kijken

Wat betreft de N825 is er inmiddels overleg gestart in breder verband. Hans: ‘Afgelopen december (2019) was er overleg met wethouders en de gedeputeerde waarbij Peter Post en mij is gevraagd om mee te denken over een slimme aanbesteding van de weg. Daar zijn we nu mee bezig. We zijn heel hoopvol gestemd, het is de bedoeling er iets heel bijzonders van te maken.’ De ontwikkelingen rond de Berkel zijn ook gaande. Hans: ‘Een commissie heeft opdracht gegeven aan Berno Strootman om een plan te ontwikkelen en dat wordt nu onderzocht op haalbaarheid. Voor dat plan is de medewerking van alle landeigenaren nodig. De kunst is om breed te blijven kijken. We hebben allemaal te maken met water dat door de Berkel stroomt, we wonen allemaal in dit gebied en willen allemaal een mooie toekomst voor onze kinderen. Hier willen we met z’n allen veilig en aantrekkelijk wonen en ook ondernemen. De bedoeling is meer waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden), meer vasthouden van water tijdens droogte, afvoer in tijden van teveel water en de ecologische kwaliteit verbeteren. Dat biedt allerlei kansen en mogelijkheden.’

Magazine voor en door bewoners

Om het gebied op de hoogte te houden van wat er allemaal speelt in de processen rond de N825 en Berkel maar ook binnen de verschillende buurtschappen, heeft Proeftuin Nettelhorst het plan bedacht om een magazine te gaan maken. ‘Het doel van het Magazine is om de bewoners van het buitengebied tussen Borculo en Lochem te informeren over en te betrekken bij de toekomstplannen: de toekomst is niet later maar nu. Het gebied is van en voor iedereen, we zijn er allemaal verantwoordelijk voor. In iedere uitgave komen alle buurten aan bod, met extra aandacht voor de drie basisscholen in ons gebied. Er komen bewoners aan het woord die nieuw zijn in de buurten en is er aandacht voor nieuwe ideeën van plattelandspioniers.’ Het idee is om in 2020 een start te maken met een proefnummer. Hans: ‘Het valt niet mee om in coronatijd een nieuw blad op te zetten, want ondernemers investeren nu liever niet in advertenties. Maar het wordt wel een manier om mensen in het zonnetje te zetten en inspiratie en informatie te brengen, dus belangrijk genoeg om door te zetten.