Zoeken

Publicatie De Berkel tussen Borculo en Lochem, een halfnatuurlijk beekdallandschap

Gepubliceerd op 19 november 2019

In het rapport ‘De Berkel tussen Borculo en Lochem’ zijn door  bureau Strootman de inrichtingsprincipes uitgewerkt voor de herinrichting van de Berkel. Het belangrijkste onderdeel van deze visie is het verleggen van de kades.

De inrichtingsvisie kwam tot stand na een drie ontwerpsessies met diverse belanghebbenden uit het gebied.

De uitwerking is géén definitief plan!

Momenteel inventariseert het waterschap bij grondeigenaren langs de Berkel de haalbaarheid van de inrichtingsvisie. Dit is een gezamenlijke zoektocht naar kansen en mogelijkheden en slaagt alleen als we meerwaarde kunnen creëren voor alle betrokken partijen.

De rapportage is vanaf deze pagina te downloaden. Mocht u vragen hebben over de inrichtingsvisie of het proces, kunt u contact op nemen met Louisa Remesal, omgevingsmanager bij het waterschap via L.Remesal@wrij. (Waterschap Rijn en IJssel)nl.

De komende tijd  gaat Amadé Holkenborg van het waterschap Rijn en IJssel het gebied in om actief gesprekken te voeren met de grondeigenaren langs de Berkel. Hij wordt hierin ondersteunt Rob Hulshoff van het Grondzaken Dienstencentrum. Bent u eigenaar van gronden in het buitengebied grenzend aan de Berkel tussen Borculo en Lochem? Dan wordt er contact met u opgenomen voor een persoonlijk gesprek.
Bent u geen direct aanliggende eigenaar, maar wenst u wel een gesprek met het waterschap om kansen voor de Berkel te verkennen? Ook dan kunt u  contact opnemen met Rob Hulshoff: 088-090 2000 of info@grondzakendienstencentrum.nl.

Ook gaan we in het nieuwe jaar in gesprek met gebruikers van de Berkel om hen specifieke wensen, zorgen en kansen verder in kaart te brengen