Op naar een schitterende Heksenlaak

Gepubliceerd op 6 juli 2022

Afgelopen 21 juni was de informatiebijeenkomst In De Heksenlaak te Barchem, waarbij het conceptontwerp van de ingrepen rond de Heksenlaak en ook de andere twee Berkelprojecten toegelicht werden. Met behulp van een verhelderende kaart en stappenplan konden bezoekers informatie opdoen en vragen stellen aan de waterschapsmedewerkers. Ellen Rijsdijk was als projectleider ook ter plekke en blij met de belangstelling.

heksenlaak1

Ellen: ‘Wat een goede opkomst op de informatieavond! Met bewoners en andere geïnteresseerden hebben we goede, mooie, maar soms ook geëmotioneerde gesprekken gevoerd. Zeker ook in het licht van de huidige politieke ontwikkelingen, zal het voor vele in deze regio moeilijke tijden zijn. We begrijpen dat het soms dan misschien ook lastig is om weer met een volgend project geconfronteerd te worden. Maar doordat we met elkaar goed in gesprek konden gaan en uitleg konden geven, zijn veel zorgen weggenomen. Mocht dit bij u niet zo zijn, neem gerust contact met ons op, we geven graag uitleg.’

Ambitieuze planning

Inmiddels ligt er een concept-inrichting op tafel. ‘We zijn de aanbestedingsprocedure gestart voor het contracteren van een ingenieursbureau die het concept-inrichtingsplan naar een bestek uitwerkt. Het ingenieursbureau zal ook de vergunningsaanvragen voorbereidingen en we zullen met de direct betrokkenen verdere concrete afstemming doen voor wat betreft de inrichting van hun percelen. Naar verwachting zullen deze werkzaamheden het komende half jaar, begin 1ste kwartaal 2023 in beslag nemen. Daarna start een nieuwe aanbesteding voor de aannemer die het bestek gaat uitvoeren. Het streven is eind 2023, begin 2024 klaar te zijn. Dit is wellicht een ambitieuze planning, maar vooralsnog sturen we hierop. De Heksenlaak is mooi, maar met de hulp van elkaar kan de Heksenlaak schitterend worden. Alvast fijne vakantie gewenst. Mocht u toch vragen hebben of zaken willen bespreken, neem vooral contact met ons op.’

heksenlaak2